Opzeggen van een tuin

Geplaatst op 14 december 2019 in blog • Geschreven door Het bestuur • Gelabeld met reglementen, praktisch

Het opzeggen van het lidmaatschap kan door middel van een opzegformulier dat beschikbaar is in de caravan. De opzegging mag op elk moment van het jaar gebeuren. In het verband met het versturen van de contributiebrieven vragen we u wel om uw voornemen om te vertrekken ten minste vóór 1 …


Lees verder

Bouwvoorschriften

Geplaatst op 18 oktober 2019 in blog • Geschreven door Het bestuur • Gelabeld met praktisch, reglementen

Belangrijk: U heeft schriftelijke toestemming van het bestuur nodig voor het neerzetten van welk bouwwerk dan ook op uw gehuurde perceel. Zonder deze toestemming riskeert u het moeten afbreken van uw bouwwerk of zelfs het opzeggen van uw lidmaatschap van de vereniging.

Elk lid mag op de tuin ten hoogste …


Lees verder

Reglement Gegevensbescherming

Geplaatst op 23 april 2019 in blog • Geschreven door Het bestuur • Gelabeld met reglementen

Van de Volkstuinvereniging Welschap, gevestigd te Eindhoven

In dit reglement is vastgelegd welke persoonsgegevens, voor welk noodzakelijk gebruik, door Volkstuinvereniging Welschap te Eindhoven, worden vastgelegd en welke maatregelen zijn genomen binnen het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Begrippen:

  1. Onder vereniging wordt verstaan de Volkstuinvereniging Welschap, zoals omschreven in de …

Lees verder

Huishoudelijk reglement

Geplaatst op 01 mei 2007 in blog • Geschreven door Het bestuur • Gelabeld met reglementen

Van de Volkstuinvereniging Welschap, gevestigd te Eindhoven

Versie: 2007a

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1

Waar in dit reglement wordt gesproken van het bestuur, wordt bedoeld het bestuur van de volkstuinvereniging Welschap.

Artikel 2

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten.

Artikel 3

Onder volks tuinieren …


Lees verder

Statuten Volkstuinvereniging Welschap

Geplaatst op 01 november 1984 in blog • Geschreven door Het bestuur • Gelabeld met reglementen

Statuten wijziging dos.78002 Sc/js

Heden, één november negentienhonderdvier en tachtig verscheen voor mij, meester Jan Joseph van Heijst, notaris ter standplaats Eindhoven:

  1. De heer Hindrik Jacob Bieze, Philips-employé, wonende te Eindhoven(5652 VR), Westenbergstraat 16, geboren te Eindhoven op dertig juni negentienhonderddrieëntwintig
  2. De heer Petrus Leonardus Margaretha Ringeling …

Lees verder