Opzeggen van een tuin

Geplaatst op 14 december 2019 in blog door Het bestuur • Getagged met reglementen, praktisch

Het opzeggen van het lidmaatschap kan door middel van een opzegformulier dat beschikbaar is in de caravan. De opzegging mag op elk moment van het jaar gebeuren. In het verband met het versturen van de contributiebrieven vragen we u wel om uw voornemen om te vertrekken ten minste vóór 1 …


Verder lezen

Bouwvoorschriften

Geplaatst op 18 oktober 2019 in blog door Het bestuur • Getagged met praktisch, reglementen

Belangrijk: U heeft schriftelijke toestemming van het bestuur nodig voor het neerzetten van welk bouwwerk dan ook op uw gehuurde perceel. Zonder deze toestemming riskeert u het opzeggen van uw lidmaatschap van de vereniging.

Elk lid mag op de tuin ten hoogste drie verschillende constructies op de tuin plaatsen: een …


Verder lezen

Reglement Gegevensbescherming

Geplaatst op 23 april 2019 in blog door Het bestuur • Getagged met reglementen

Van de Volkstuinvereniging Welschap, gevestigd te Eindhoven

In dit reglement is vastgelegd welke persoonsgegevens, voor welk noodzakelijk gebruik, door Volkstuinvereniging Welschap te Eindhoven, worden vastgelegd en welke maatregelen zijn genomen binnen het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Begrippen:

  1. Onder vereniging wordt verstaan de Volkstuinvereniging Welschap, zoals omschreven in de …

Verder lezen

Huishoudelijk reglement

Geplaatst op 01 mei 2007 in blog door Het bestuur • Getagged met reglementen

Van de Volkstuinvereniging Welschap, gevestigd te Eindhoven

Versie: 2007a

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1

Waar in dit reglement wordt gesproken van het bestuur, wordt bedoeld het bestuur van de volkstuinvereniging Welschap.

Artikel 2

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten.

Artikel 3

Onder volks tuinieren …


Verder lezen