Opzeggen van een tuin

Geplaatst op 14 december 2019 in blog • Geschreven door Het bestuur

Het opzeggen van het lidmaatschap kan door middel van een opzegformulier dat beschikbaar is in de caravan. De opzegging mag op elk moment van het jaar gebeuren. In het verband met het versturen van de contributiebrieven vragen we u wel om uw voornemen om te vertrekken ten minste vóór 1 november kenbaar te maken aan het bestuur.

Het formulier wordt doorgenomen met het vertrekkende tuinlid, ingevuld en ondertekend.

Opruimen

Een tuin dient onkruidvrij en schoon opgeleverd te worden.

De tuin wordt gecontroleerd (bij voorkeur twee bestuursleden):

De tuin is opgeruimd en schoon: de sleutel wordt ingeleverd en de tuin- en sleutelborg kunnen terugbetaald worden.

Het vertrekkend tuinlid geeft aan de tuin nog te gaan opruimen: wanneer het tuinlid de sleutel komt inleveren wordt de tuin gecontroleerd en indien opgeruimd bevonden kan de sleutel worden ingeleverd en tuin- en sleutelborg terugbetaald.

Huisjes en kassen

Huisjes en kassen in slechte staat dienen van de tuin af gehaald te worden (de beoordeling ligt bij het bestuur).

Het vertrekkend tuinlid kan een huisje en/ of kas in goede staat eventueel aanbieden voor overname door een nieuw lid.

Het tuinlid kan een richtprijs opgeven, het bestuur geeft deze met het telefoonnummer door aan het aspirant tuinlid.

Indien deze geen belangstelling heeft voor het huisje of de kas kan de tuin aan een volgend aspirant lid worden aangeboden.

Indien deze ook geen belangstelling heeft, dan kan het vertrekkend tuinlid het huisje of kas alsnog van de tuin halen. Blijven huisje of kas echter staan dan vervallen deze na 31 december aan de vereniging.

Het bestuur neemt geen huisjes en kassen over.

De tuinen worden uitsluitend door het bestuur uitgegeven. Tuinen kunnen niet onderhands doorgeschoven worden.