Ledenvergadering Volkstuinvereniging Welschap 2023

Hier vindt u alle stukken voor de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 28 maart 2023. We vullen deze stukken aan in de eerste helft van maart zodat alle stukken beschikbaar zijn in de twee weken voorafgaand aan de vergadering. Deze stukken kunt u vanaf 11 maart 2023 inzien in de caravan.

We zoeken vrijwilligers voor een functie in het bestuur of de kascommissie. Wilt u zich kandidaat stellen voor een functie? Meldt u dan nu aan, we horen graag van u!

Agenda

Tijdens de vergadering stellen we de definitieve agenda vast. Heeft u nog punten die besproken moeten worden bij de vergadering? Geef ze aan ons door!

  1. Opening en welkomstwoord door dagvoorzitter
  2. Vaststelling definitieve agenda
  3. Vaststelling verslag vorige vergadering
  4. Bespreking algemeen verslag
  5. Bespreking financieel verslag
  6. Stemming verandering opbouw en hoogte van kosten voor de leden
  7. Verkiezing bestuursleden
  8. Verkiezing leden kascommissie
  9. Rondvraag
  10. Sluiting en dankwoord