Voornemens van het bestuur voor 2022

Geplaatst op 24 mei 2022 in blog • Geschreven door Het bestuur • Gelabeld met verenigingsleven

Met de Gemeente willen we gaan praten over de toekomst van ons tuincomplex. Ook willen we aan de orde brengen het beveiligen van ons complex. Hierover zouden wij graag advies willen ontvangen van de Gemeente.

Wij stellen het op prijs als onze leden de tuinpaden grenzend aan hun perceel onkruid …


Lees verder

Samenstelling bestuur 2022

Geplaatst op 04 mei 2022 in blog • Geschreven door Het bestuur • Gelabeld met verenigingsleven, ledenvergadering

De samenstelling van het bestuur

  • Ad Hendriks: voorzitter
  • Ferhat Kiliçarslan: penningmeester
  • Arno Peters: secretaris en beheerder van de website
  • Halil Akar: tuinbeheerder
  • Annie van Osch: vertouwenspersoon
  • Francisco Comice Mesa: man van de klussen

Daar de heer Servet Arikan geen lid meer is van het bestuur is hij moeten stoppen als …


Lees verder

Algemene Ledenvergadering 2022

Geplaatst op 02 april 2022 in blog • Gewijzigd op 02 juni 2022 • Geschreven door Het bestuur • Gelabeld met verenigingsleven, ledenvergadering

Op woensdag 4 mei 2022 nodigen wij alle leden uit om aanwezig te zijn op de algemene ledenvergadering (ALV). We hopen dat we die avond veel leden mogen begroeten.

De ALV vindt plaats in Gemeenschapscentrum Lievendaal en start om 20u. De zaal is open vanaf 19u30. Er is voldoende parkeerruimte …


Lees verder

Overlijden Cor van den Akker

Geplaatst op 08 november 2021 in blog • Geschreven door Het bestuur • Gelabeld met verenigingsleven, overlijden

Cor is overleden op 8 november 2021. Hij is 77 jaar geworden. We wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe.


Lees verder

Aftreden voorzitter

Geplaatst op 22 juni 2021 in blog • Geschreven door Het bestuur • Gelabeld met verenigingsleven

Erica Loef legt het voorzitterschap van de vereniging neer. Ze doet dit om persoonlijke redenen. Ze denkt met plezier terug aan haar tijd in het bestuur.

Het bestuur wenst Erica het allerbeste. We zijn dankbaar voor haar inzet.


Lees verder

Vrijwilligers voor de tuinploeg gezocht

Geplaatst op 19 juni 2021 in blog • Geschreven door Het bestuur • Gelabeld met activiteit, praktisch, tuinploeg, verenigingsleven, gezocht

We zoeken naar versterking van onze tuinploeg.

Wat doet de tuinploeg?

Ze onderhouden en repareren waar nodig de gemeenschappelijke hoofdpaden, de kruiwagens en de waterleiding. Ze maaien en snoeien onder meer langs de randen van ons complex die grenzen aan de voormalige golfbaan en het terrein van Brabant Water. Ook …


Lees verder

BLV 2021: Uitslag van de stemming

Geplaatst op 08 mei 2021 in blog • Geschreven door Het bestuur • Gelabeld met verenigingsleven, ledenvergadering

Op zaterdag 8 mei 2021 hebben we de stemmen geteld voor de Bijzondere Ledenvergadering (BLV) van Volkstuinvereniging Welschap.

Het bestuur bedankt alle vier kandidaten van harte voor hun betrokkenheid bij de vereniging. We stellen dit heel erg op prijs omdat we weten dat een bestuursfunctie vervullen niet altijd gemakkelijk is …


Lees verder

ALV 2020: De stemmen zijn geteld

Geplaatst op 05 december 2020 in blog • Geschreven door Het bestuur • Gelabeld met verenigingsleven, ledenvergadering

Alle punten zijn met meerderheid van stemmen aangenomen. We feliciteren Erica Loef met haar verkiezing tot voorzitter van onze vereniging. Tweeëndertig leden hebben een stem uitgebracht. We bedanken ook hen hartelijk voor hun deelname.

Hieronder volgen de details van de stemming.

De waarnemer heeft eerst de enveloppen en de stemformulieren …


Lees verder

Stukken Algemene Ledenvergadering 2020 in caravan

Geplaatst op 18 november 2020 in blog • Gewijzigd op 20 november 2020 • Geschreven door Het bestuur • Gelabeld met verenigingsleven, ledenvergadering, corona

Voor wie de stukken van de algemene ledenvergadering graag op papier bekijkt en niet de beschikking over een printer heeft.

De stukken liggen vanaf nu tot het einde van de stemming ter inzage in de caravan. Je vindt ze in de rode map op de tafel. Als het kantoor open …


Lees verder

Schriftelijke Algemene Ledenvergadering 2020

Geplaatst op 03 november 2020 in blog • Geschreven door Het bestuur • Gelabeld met verenigingsleven, ledenvergadering, corona

We houden de Algemene Ledenvergadering (ALV) normaal in april. Dit jaar was dat niet mogelijk vanwege de situatie rondom het coronavirus. We hoopten de ALV later in het jaar te kunnen houden. Het besmettingsrisico is nog steeds groot. We denken aan de gezondheid en de veiligheid van onze leden. Daarom …


Lees verder