ALV 2020: De stemmen zijn geteld

Geplaatst op 05 december 2020 in blog • Geschreven door Het bestuur

Alle punten zijn met meerderheid van stemmen aangenomen. We feliciteren Erica Loef met haar verkiezing tot voorzitter van onze vereniging. Tweeëndertig leden hebben een stem uitgebracht. We bedanken ook hen hartelijk voor hun deelname.

Hieronder volgen de details van de stemming.

De waarnemer heeft eerst de enveloppen en de stemformulieren gescheiden. De secretaris heeft aangetekend wie gestemd heeft. Dat overzicht is op aanvraag beschikbaar.

We hebben daarna de stemformulieren extra gehusseld zodat we niet weten wie wat gestemd heeft. Vervolgens hebben we alle stemformulieren nagelopen en de stemmen geteld.

 • Waarnemer: Tjeerd van der Duin
 • Oplezen stemmen: Ferhat Killiçarslan
 • Controle stemrecht en turven stemmen: Arno Peters
 • 33 enveloppen ontvangen
 • 32 geldige stemformulieren in een envelop met naam, 1 ongeldig stemformulier in een envelop zonder naam

Hieronder de punten waarover gestemd kon worden met de uitkomsten.

 • Ik keur de notulen over 2019 goed.
  • 25 stemmen voor
  • 5 stemmen tegen
  • 2 onthoudingen
 • Ik keur het algemene jaarverslag over 2019 goed.
  • 25 stemmen voor
  • 5 stemmen tegen
  • 2 onthoudingen
 • Ik dechargeer het bestur voor haar in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid.
  • 21 stemmen voor
  • 8 stemmen tegen
  • 3 onthoudingen
 • Ik keur het financiële jaarverslag over 2019 goed.
  • 25 stemmen voor
  • 5 stemmen tegen
  • 2 onthoudingen
 • Ik kies Erica Loef tot voorzitter van de vereniging.
  • 21 stemmen voor
  • 11 stemmen tegen
  • 0 onthoudingen
 • Ik ga akkoord met het organiseren van opruim-/meewerk(mid-)dagen.
  • 23 stemmen voor
  • 8 stemmen tegen
  • 1 onthouding
 • Bouwen van afdak/veranda. [...] Ik ben hiermee akkord.
  • 23 stemmen voor
  • 8 stemmen tegen
  • 1 onthouding