Werkzaamheden tuinploeg

Geplaatst op 18 december 2021 in blog • Geschreven door Het bestuur

Onderhoud materieel

Trekker

Onderhouden door na ieder gebruik te reinigen en brandstof aan te vullen.

Brandstof benzine euro 95.

Aangeschaft bij Lozeman, Markt 14, Lottum.

Groot onderhoud jaarlijks in de winter bij Lozeman. Afspreken met bestuur. Bestuur regelt afspraak/transport/betaling.

Bosmaaier rood (Echo (?))

Onderhouden door na ieder gebruik te reinigen en brandstof aan te vullen.

Brandstof benzine mengsmering

Aangeschaft bij Lozeman, Markt 14, Lottum.

Groot onderhoud jaarlijks in de winter bij Lozeman. Afspreken met bestuur. Bestuur regelt afspraak/transport/betaling.

Te vervangen draad bestellen via bestuur.

Bosmaaier Makita

Onderhouden door na ieder gebruik te reinigen en brandstof aan te vullen.

Brandstof benzine euro 95.

Aangeschaft bij v d Winkel

Groot onderhoud jaarlijks in winter. Kan niet bij vd Winkel, Lozeman doet het niet. Nagaan of het kan bij bedrijf in Vessem?

Te vervangen draad bestellen via bestuur.

Tuinfrees

Onderhouden door na ieder gebruik te reinigen.

Padenfrees

Onderhouden door na ieder gebruik te reinigen.

Éénmaal per jaar nieuwe tanden op lassen. Staal 52, 50x6mm, personeelswinkel DAF.

N.B. Thom is de enige die kan lassen.

Veiligheid

Altijd met minstens 2 personen werken bij gebruik machines, en bril/gehoorbescherming dragen.

Waterleidingen

Vorstvrij maken bij dreiging nachtvorst. Zie handleiding, stappenplan.

Aansluiten in lente. Zie handleiding, stappenplan.

Meterstand noteren bij vorstvrij maken en doorgeven aan secretaris.

Bij monteren/demonteren watermeter is pijpentang (werkplaats, bruin) nodig.

Ondergrondse leidingen herstellen in geval van lekkage.

Onderhoud hoofdpaden, alle steenslagpaden

Frezen met padenfrees, meerdere keren per jaar in groeiseizoen

Schoffelen langs de randen

Middenpaden schoonvegen na frezen

Herfstbladeren ruimen

Onderhoud hoofdpad Oost-West (“bovenpad”, graspad)

Maaien met bosmaaier, meerdere keren per jaar

Onderhoud voetpaden rond paddenpoel

Onkruid tussen voegen verwijderen, 2-3 keer per jaar

Onderhoud pad/bosstrook langs grens met golfbaan

Maaien met bosmaaier, 1-2 keer per jaar

Afval verwijderen

Over de afrastering gegooid afval terughalen

Frezen van te verhuren tuinen

Frezen van tuinen opdat ze zwart kunnen worden opgeleverd.

Op verzoek van en in overleg met bestuur.

Herindelen tuinen

Met gladdraad tuinen opdelen in kleinere eenheden

Op verzoek van en in overleg met bestuur

Zwerfvuil opruimen

Wekelijks een ronde maken over alle paden en terreinen voor de poorten, afval verwijderen

Stortplaats groenafval, onderhoud

Afval optasten, meerdere keren per week

Indeling aanpassen met rasters, naar behoefte

Onderhoud bermen langs paden rond paddenpoel

Volgens afspraak met beheerder gemeente onderhouden wij de bermen (1 tot 3-4 m breed) langs de paden rond de paddenpoel om tijdig te voorkomen dat onkruid en takken over onze paden groeien. Afspraak is op schrift gesteld, archief secretaris.

Maaien van de bermen, 3 x per jaar

Afzetten hazelaarstruiken, jaarlijks één derde deel, takken achter de struiken deponeren op rillen

Snoeien Laurierkers bij kantine, 1 x per jaar (valt buiten afspraak met beheerder gemeente)

Bestrijding exoten

Volgens afspraak met beheerder gemeente verwijderen wij de Reuzenbereklauwen op strook circa 10 m breed onder de tuinen 134-136.

Uitsteken in voorjaar

Hele strook maaien met bosmaaier 2 x per jaar

Reuzebereklauwen en Japanse Duizendknopen uitsteken op en langs paden op het complex. Ook aan buitenzijde hekwerk rond het complex.

Electra

Bij uitval zekeringen herstellen.

Zie overzicht electra- en waterleidingen

Onderhoud poorten

Zonodig herstelwerkzaamheden uitvoeren

Onderhoud afrastering om complex

Zonodig herstelwerkzaamheden uitvoeren

Diversen

Op verzoek van en in overleg met bestuur uitvoeren van bijzondere werkzaamheden