Volkstuin in de Middeleeuwen

Geplaatst op 22 december 2015 in blog • Geschreven door Het bestuur

Twaalf jaar geleden deed historisch onderzoeker en publicist Martin de Bruijn onderzoek naar de vroege geschiedenis van het gebied dat nu Meerhoven heet. De resultaten zouden worden gepubliceerd in een boek van stadsarcheoloog Nico Arts over de historie van Meerhoven. Tot publicatie van het boek is het echter nooit gekomen. De Bruijn heeft de resultaten van zijn onderzoek in oktober 2015 op een website geplaatst.

oude landkaart

Oude landkaart van Strijp

De Bruijn: “Archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat ‘Meerhoven’ al eeuwenlang bewoond is geweest. In de Late Middeleeuwen bevonden zich op deze locatie flinke boerenbedrijven. De boeren brachten hun producten (graan, vee en zuivel) naar de lokale en regionale markten, tot zelfs in ’s-Hertogenbosch toe. Daar lieten ze ook de akten opmaken van hun transacties. Dank zij het feit dat deze gegevens vanaf de veertiende eeuw bewaard gebleven zijn, kunnen we ons in combinatie met de bodemvondsten nog steeds een zeker beeld vormen van hun leefwijze en zijn hun namen niet aan de vergetelheid prijsgegeven.”

Kijk voor het onderzoek van De Bruijn op zijn website.