Preventie dierplagen

Geplaatst op 31 december 2019 in blog • Geschreven door Het bestuur

Preventie is het uitgangspunt. Zonder preventieve maatregelen is bestrijding nutteloos omdat de gunstige omstandigheden blijven bestaan. Bestrijden is daarom nooit de oplossing en zeker geen doel op zich. Nestgelegenheid en voedselaanbod beperken zijn de belangrijkste elementen in het voorkomen van dierplagen.

Voorkomen van nestplaatsen

Je kunt deze vinden:

  • Onder hout- en steenstapels;
  • Onder opgestapelde en niet gebruikte spullen onder een afdak;
  • In overvolle schuurtjes met spullen die je niet gebruikt;
  • Niet gebruikte kisten voor tuingereedschap en kratten.

Ruim het op en houd het netjes om ratten geen schuilplaatsen en nestplaatsen te geven.

Voedselaanbod verminderen

Dit kan je doen:

  • Laat geen eten en afval achter achter als je gebarbecued hebt!
  • Vuilniszakken met afval mee naar huis nemen en daar in de container doen;
  • Neem oogst zo snel mogelijk weg, bijvoorbeeld aardappelen en pompoenen;
  • Opruimen van afgevallen, rijp fruit en noten;
  • Een composthoop kun je afschermen;
  • Groenresten kan je ingraven.

Hoe meer voedsel beschikbaar is, des te eerder krijg je een plaag.

Bestrijding

Klemmen, strikken en dergelijke zijn niet toegestaan op ons complex. Deze zijn bijzonder wreed en ook andere dieren zoals vogels, katten en zelfs kinderen kunnen hiervan de dupe worden. Ook dieren die op ratten jagen zoals marters kunnen hierin terecht komen.

Gif lijkt simpel en effectief. Alleen komt het gif via dode ratten in de bodem en vergiftigde ratten worden opgegeten door andere dieren die dan op hun beurt vergiftigd worden. Gif werkt breed en dood zonder onderscheid, ook dieren en organismen die nuttig zijn voor de tuinier. Bedenk dit vóór je er mee begint.

Conclusie

Indien je gaat bestrijden dan moet dit effectief en duurzaam zijn en heeft alleen zin wanneer je preventieve maatregelen neemt.

Het is zeker niet altijd nodig om een rat te doden. Het is een keuze om een rat levend te vangen en deze terug te zetten in de natuur.