Nieuwsbrief oktober 2022

Geplaatst op 31 oktober 2022 in blog • Geschreven door Het bestuur

Aan alle leden van de Volkstuin Welschap.

Nieuwsbrief

De volkstuin en de plannen van de Gemeente.

We hebben op 5 september een gesprek gehad met mensen van de Gemeente. Het ging over de plannen voor de toekomst van het grote groengebied waar onze Volkstuin bij hoort. In dit gebied heeft de Gemeente het landgoed de Wielewaal gekocht om er over enkele jaren een groot natuurpark voor de inwoners van de stad te maken. De Gemeente wil nu en plan maken voor het hele groengebied. Dus voor de Wielewaal en alle groengebieden die er omheen liggen. Want er is meer aan de hand. De golfbaan is gekocht door VDL. En het is nog niet bekend wat die met het terrein van de Golfbaan wil. De Gemeente spreekt nu met alle eigenaren en gebruikers in het grote groengebied om te horen wat ieders toekomstplannen of wensen zijn. Het gaat hierbij om de Jachthaven, onze Volkstuin, de voormalige golfbaan tot en met het Novotel. De Gemeente wil de volgende zomer een voorlopig plan klaar hebben. Voor de Gemeente is het belangrijk dat het een groengebied moet blijven. Dus geen verdere verstedelijking. Maar wel met een goede inrichting en liefst met meer samenhang en contact tussen de verschillende gebruikers. We hebben in het gesprek gezegd dat we willen dat onze Volkstuin blijft bestaan omdat die hel belangrijk is voor veel mensen. We hebben ook onze zorgen gemeld over de veiligheid (inbraak en diefstal) en de misstanden bij de toegangsweg naar onze ingang (zoals het storten van afval). Graag zien we dat de Gemeente daar samen met ons oplossingen voor bedenkt. In ieder geval is ons verzekerd dat we niet bang hoeven te zijn dat de Volkstuin zou moeten verdwijnen om plaats te maken voor het bouwen van huizen of bedrijven. Het komende jaar zal de Gemeente in gesprek blijven over de toekomst van de groenzone waarin onze Volkstuin ligt en over mogelijkheden om onze wensen te realiseren.

De kosten van het laten verwijderen van het tuinafval zijn fors toegenomen. Wij betalen voor de afvoer een vast bedrag met een opslag per kubieke meter tuinafval. Per afvoerrit zijn de kosten bijna 1000 Euro. In de tuinafval zit ook een groot percentage grond. Wat wellicht velen nog niet weten is dat het de voorkeur heeft om op de eigen tuin een afvalhoop te creëren die na een jaar volledig over de eigen tuin kan worden uitgestrooid.

Een verzoek van het bestuur is om na gebruik van een kruiwagen deze weer terug te zetten. Zo werkt U mee dat iedereen de beschikking heeft over een kruiwagen zonder het hele complex af te zoeken.

Het bestuur is op zoek naar leden die op de woensdagmorgen mee willen helpen aan het onderhoud van ons complex. Hiervoor krijgt men dan een beperkte vergoeding. Mocht U belangstelling hebben dan kunt U contact opnemen met onze tuinbeheerder Halil Akar of Thom van Wetten.

We stellen het op prijs als U ons informeert als U door omstandigheden Uw tuin onvoldoende bij kan houden. Bent U langer dan een paar maanden niet in staat regelmatig op de tuin te zijn om deze bij te houden, dan vragen we U of U iemand anders op de wachtlijst blij wil maken met Uw tuin. Wacht met opzeggen niet tot de contributiebrief voor het volgende tuinjaar op de mat valt. We stellen het op prijs als U Uw eigen verantwoordelijkheid neemt.