Nieuwsbrief januari 2024

Geplaatst op 17 januari 2024 in blog • Geschreven door Het bestuur

Contributie tuinjaar 2024

We hebben op 6 januari 2024 de contributiebrieven voor dit jaar verstuurd. Het overgrote deel van onze leden heeft al betaald. We hoorden van een aantal mensen dat ze de brief helaas niet ontvangen hebben. Heeft u niets ontvangen? Geef het dan aan ons door.

Contactgegevens aanvullen

Van de meerderheid van onze leden hebben we een e-mailadres en een mobiel nummer geregistreerd. Deze gegevens gebruiken we om met u in contact te treden mochten er problemen zijn op uw tuin, in noodgevallen en om u te informeren over onze vereniging en onze activiteiten.

Helaas ontbreken deze gegevens bij een aantal van onze leden. We hebben u per post een formulier gestuurd waar u kan zien welke gegevens we van u hebben. We willen u met klem vragen om deze gegevens waar nodig aan te vullen en te corrigeren. We vragen u het formulier voor zondag 18 februari in te leveren bij de caravan of een bestuurslid.

Workshop Composteren

We zien helaas maar al te vaak dat groenresten onnodig op de afvalhoop eindigen. Zonde want sjouwen met groenresten is helemaal niet nodig. Het kost bovendien handen vol geld om het af te voeren. Wil je leren hoe het anders kan? Kom dan naar de workshop Composteren!

Op 24 februari 2024 organiseren we een workshop Composteren voor onze leden. We beginnen om 10u30. Paul en Bart leren ons de kneepjes. Bij voldoende belangstelling kunnen we 9 maart deze workshop nogmaals aanbieden.

We raden iedereen van harte aan deze workshop te volgen. Composteren behoort volgens ons tot de basiskennis van een (volks)tuinier. Echter de plaatsen zijn beperkt. We horen graag of u er bij bent!

Meewerkdagen

De woensdagploeg is gestopt. De noodzaak voor onderhoud gaat door. Dus gaan we voor het onderhoud van ons complex vanaf dit jaar een beroep doen op élk lid van onze vereniging, u dus ook.

We vragen u komend jaar een aantal dagen in het weekeinde mee komt helpen. Hiervoor hebben we een aantal weekeinden aangemerkt waarop we met elkaar het volkstuincomplex gaan onderhouden. Deze data vindt u op de laatste pagina van deze brief. Vul in op welke weekeinden u beschikbaar bent. We vragen u het formulier voor zondag 18 februari in te leveren bij de caravan of een bestuurslid.

Wateroverlast

Door de vele regenval in de afgelopen drie maanden is de grond rondom de paddenpoel volledig verzadigd met water. Het water loopt af naar het laagste punt in de omgeving. In ons geval is dat de paddenpoel. Het gevolg: een flinke stijging van het waterpeil van de poel. Er zijn helaas verschillende tuinen onder gelopen. We hebben twee dompelpompen ingezet om het water weg te pompen naar een hoger gelegen sloot. Het afwateren gaat langzaam.

We hebben contact gezocht met de gemeente om samen te kijken of een betere oplossing voor het beheer / afvoer van het water in dit soort (extreme) situaties. Verder heeft Paul Wolff aan Rijkswaterstaat gevraagd onderhoud te plegen op de sloot langs het talud van de N2/A2 om de doorstroming van het water te verbeteren. We kregen bericht dat een onderaannemer dit werk zal uitvoeren.

Tot slot

Ondanks alle onrust in de wereld hopen we dat uw volkstuin een rustpunt in het leven vormt. Wij wensen u allen een mooi en vruchtbaar oogstjaar!