Grof vuil aanbieden

Geplaatst op 12 oktober 2020 in blog • Geschreven door Het bestuur

Vanaf oktober 2020 bieden we voor onze leden de mogelijkheid kleine hoeveelheden grof vuil aan te bieden voor afvoer naar de milieustraat. Het volume dat we kunnen accepteren is beperkt. Heeft u meer dan een aantal vuilniszakken af te voeren, vragen we u daarvoor zelf transport te regelen.

Elke eerste zaterdag van de maand openen we tussen 10u en 12u het hek naast de materiaalcontainer. U kunt uw grof vuil op de aanhangwagen leggen als er nog plek voor is.

We vinden netheid en redelijkheid belangrijk. Is de aanhangwagen vol, neem dan uw grof vuil mee naar huis of bied het de maand erop aan. Houdt het alstublief netjes rond de materiaalcontainer.