Workshop composteren

Geplaatst op 16 februari 2024 in blog • Geschreven door Het bestuur

  • Locatie: Volkstuinvereniging Welschap
  • Tijdstip: zaterdag 24 februari 2024, eventueel ook nog op 9 maart 2024, 10:30-11:30.

Probleemstelling

Afvoer van composthoop is erg duur, ca. €2.000,-/jaar. Bovendien voeren we waardevol materiaal (plantenresten = organische stof, en grond) af. Met composteren houden we dat op de eigen tuin en dragen we bij aan het sluiten van de kringloop. Dat is een mooi en belangrijk onderdeel van tuinieren.

Doelstelling

De leden laten zien dat het erg eenvoudig en nuttig is om groenafval zelf te composteren op eigen tuin. Vooral ingaan op de praktische kanten er van en tips/aanwijzingen geven. Een handout met informatie uitreiken.

Opzet

  1. Inleiding met koffie/thee bij caravan;
  2. Groenafval stortplaats bekijken en uitleggen wat er onnodig wordt weggegooid;
  3. Over terrein lopen en verschillende composthopen laten zien ter inspiratie. Daarbij uitleg geven over opbouw composthoop en andere theoretische zaken. Wel praktisch houden;
  4. Grondprofiel laten zien met grondboor om dunne laag teelaarde te laten zien. Korte uitleg bodemkunde;
  5. Afsluiten bij caravan (koffie, thee).

Hand-out

Bij deze workshop hoort een hand-out. Download 'm hier!